Dân chung cư cao cấp phải đi tạm lánh

Dân chung cư cao cấp phải đi tạm lánh

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Nhiều chung cư đột ngột mất nước trong đợt nắng nóng cục bộ khiến đời sống của cư dân lâm vào cảnh vật vã, khổ cực.