Vinafood 1: Sẽ cổ phần hóa trong năm 2019, Nhà nước nắm từ 65% - 75% vốn điều lệ

nhadautu - Vinafood 1  

Theo đó, trong năm 2018 Vinafood 1 sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn tại 5 doanh nghiệp là: Công ty CP Lương thực Tuyên Quang, Công ty CP Lương thực Thái Nguyên, Công ty CP Lương thực Nam Định, Công ty CP Lương thực Hà Nam và Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định.

Năm 2019 và 2020, Vinafood 1 sẽ lần lượt chuyển nhượng vốn tại 8 doanh nghiệp và 6 đơn vị.

Vinafood 1  

Theo quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2018 - 2020, Công ty mẹ dự kiến sẽ được thực hiện cổ phần hóa trong năm 2019, trong đó Nhà nước nắm giữ 65% đến 75% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam sẽ được cổ phần hóa với việc Nhà nước nắm 50% - 65% vốn điều lệ. Cùng với đó Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên cũng sẽ được cổ phần phần hóa và Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trước thời điểm xác định giá trị Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

Bài liên quan
Artex Sài Gòn đổi chủArtex Sài Gòn đổi chủ
"Tôi đi vay online, lãi suất tới 700%/năm"
Chuyên gia BIDV: 6 khác biệt cho thấy Việt Nam không xảy ra chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm trong 2018-2019Chuyên gia BIDV: 6 khác biệt cho thấy Việt Nam không xảy ra chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm trong 2018-2019
Lãi suất tiền đồng: Lãi suất tiền đồng: "Trong uống, ngoài xoa"
Nguồn: nhadautu.vn