Lùi thời gian đấu giá lô "đất vàng" 1.500m2 ở Quảng Ngãi

.

Quyết định này làm nhiều nhà đầu tư tham gia đấu thầu bỡ ngỡ vì hồ sơ của họ đã hoàn chỉnh, được tiếp nhận đầy đủ, và chỉ chờ ngày đấu giá dự kiến vào 2.6 vừa qua, với giá khởi điểm là 9,8 tỉ đồng.

Lô đất được đưa ra đấu giá  -  Ảnh: T.H

Ông Phạm Xuân Khánh – Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, đến thời điểm ngày 30.5, hồ sơ tham gia đấu giá của tất cả các đơn vị đều chưa đảm bảo yêu cầu nên phải lùi thời gian bổ sung hồ sơ.

Được biết, lô đất có diện tích trên 1.500m2. Ngày 17.5.2018, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo nêu rõ thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 11.5 đến 25.5; thời gian dự kiến xét duyệt hồ sơ từ ngày 28-29.5 tại đơn vị có tài sản đấu giá là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 

Thế nhưng đến ngày 30.5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi "bất ngờ" phát thông báo lùi thời gian bổ sung hồ sơ, thời gian đấu giá lô đất.

Quy chế đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành thể hiện, một trong những trường hợp không được tham gia đấu giá là người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Dù vậy, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản lại không quy định điều này. Do đó, trung tâm đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi để đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc  xét duyệt hồ sơ do hội đồng gồm nhiều sở, ngành cùng tham gia. Trong thực tế, đã có ít nhất 2 đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá khu đất vàng. Trong những đơn vị tham gia đấu giá khu "đất vàng" có 1 doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngọc  Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn