9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 26,8 ngàn tỷ đồng

.

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và đây là mức tăng cao nhất 3 năm qua, nhiều khả năng ngành Tài chính sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính  - NSNN năm 2018.

20181009-thu-ng-226-n-s-225-ch-nh-224-nuoc-9-th-225-ng-tang-hon-13-1 9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 26,8 ngàn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 9/2018 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Thu từ dầu thô ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 13,4 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% (so cùng kỳ năm 2017). Trong đó, thu nội địa ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, tăng 14,3%. Không kể các khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 588,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng khoảng 13% (cùng kỳ năm 2017 đạt 66,5% dự toán).

Cũng theo Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Thu về dầu thô thực hiện tháng 9 ước đạt 6,5 ngàn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 48,1 ngàn tỷ đồng, bằng 134% dự toán năm, tăng 42,5% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt gần 21,5 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 4,3 ngàn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 8. Lũy kế thu 9 tháng ước đạt 223 ngàn tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 114,1 ngàn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 9 tháng đạt 989,3 ngàn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm 2018, NSNN bội chi 26,8 ngàn tỷ đồng.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn