5 món đồ đắt "điên rồ" mà nghệ sỹ Mỹ bỏ tiền mua

5 món đồ đắt
 
 
5 món đồ đắt "điên rồ" mà nghệ sỹ nước ngoài từng mua

 Phiên An (theo Time)

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net