Tổng Bí thư Đỗ Mười - kiến trúc sư cải tạo nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

.

Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - người có quãng thời gian gắn bó lâu dài với Tổng bí thư Đỗ Mười để hiểu rõ hơn về những công lao to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế và phát triển đất nước. 

 

Nguồn: www.antv.gov.vn