Phạt 12,5 triệu đồng đối với một thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex 7

.

Tòa nhà của Vinaconex 7

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Anh Tuấn.

Cụ thể như sau: Phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Hà Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (mã chứng khoán: VC7) đã bán 38.000 cổ phiếu VC7 từ ngày 06/06/2016 đến ngày 10/06/2016. Tuy nhiên, đến ngày 22/06/2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Hà Anh Tuấn.

Bảo Khánh

Loading...
Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn