Mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 2 đạt hơn 1 tỷ USD

.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 66,16 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9%; nhập khẩu ước đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hoá ước tính thặng dư 900 triệu USD, tính đến hết tháng 2/2018. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 2/2018 đạt 1,08 tỷ USD.

Tháng 2, cán cân thương mại hàng hoá ước tính thặng dư 900 triệu USD

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 2/2018 ước tính giảm về giá trị xuất khẩu so với tháng trước. Trong đó:

Điện thoại các loại và linh kiện ước tính trị giá xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD, giảm 31,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018 đạt 6,63 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước tính trị giá xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 27,7% so với tháng trước. Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng đạt 1,6 tỷ USD, giảm 32,4% so với tháng trước.

Hàng giày dép trị giá xuất khẩu trong tháng ước đạt 850 triệu USD, giảm 40% so với tháng trước. Luỹ kế 2 tháng đầu năm ước đạt 2,27 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thuỷ sản ước tính trị giá xuất khẩu là 420 triệu USD, giảm 37,3%.

Cà phê ước tính trị giá xuất khẩu 135 nghìn tấn, tương đương trị giá 260 triệu USD, giảm 32,8% về lượng và giảm 33,7% về trị giá.

Dầu thô ước tính trị giá xuất khẩu là 380 nghìn tấn, tương đương trị giá là 190 triệu USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 7,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong tháng 2/2018, nhiều mặt hàng nhập khẩu chủ yếu cũng giảm về giá trị nhập khẩu so với tháng trước: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng là 2,6 tỷ USD (giảm 29,7%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng là 2 tỷ USD (giảm 31,4%); Điện thoại các loại và linh kiện ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng là 750 triệu USD (giảm 52,5%); Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng ước tính là 950 nghìn tấn (giảm 26,4%) và trị giá 624 triệu USD (giảm 21,1%); Sắt thép các loại ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng là 800 nghìn tấn (giảm 31,2%) và trị giá là 558 triệu USD (giảm 31%); Chất dẻo nguyên liệu ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng là 270 nghìn tấn (giảm 45,6%) và trị giá là 420 triệu USD (giảm 44,5%); Kim loại thường khác ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng là 25 nghìn tấn (giảm 80,4%) và trị giá là 353 triệu USD (giảm 30,8%); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước tính giá trị nhập trong tháng là 260 triệu USD (giảm 40,6%).

PV

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn