Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tại Nam Từ Liêm

.

Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc ô quy hoạch K1-1 do Công ty CP Cao su Hà Nội đang quản lý rộng khoảng 9.186,4m2. Trong đó,  968,4m2 đất nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch.

Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt tại Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 2/12/2015 cho biết,  8.218m2 đất còn lại có ký hiệu K1-1/CQ1 được xác định là đất cơ quan, trường đào tạo và viện nghiên cứu. Hiện tại, khu đất này  được điều chỉnh thành đất hỗn hợp (gồm nhà ở, cây xanh, công cộng...) ký hiệu K1-1/HH3.

Nội dung quyết định nêu rõ, về chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất số 59, tổ 4 trong ô quy hoạch K1-1 không được làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội chung của ô quy hoạch K1-1 theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 đã được duyệt.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tại quận Nam Từ Liêm
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch rộng khoảng 9.186,4m2. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, những nội dung khác về hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, thông tin...) trong ranh giới nghiên cứu điều chỉnh được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch khu vực, không ảnh hưởng đến hạ tầng chung của khu vực. Đối với các khu vực nằm ngoài phạm vi điều chỉnh và những khu vực khác trong ô quy hoạch K1-1, giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt cũng như các quyết định, quy định liên quan.

Được biết, việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 130/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày ngày 23/1/2015 về biện pháp di dời và sử dụng quỹ đất sau khi di dời bệnh viện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở sản xuất công nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội đô.

Mục đích của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, xây nhà ở thấp tầng, công trình công cộng phù hợp với cảnh quan kiến trúc khu vực, bổ sung tiện ích công cộng cho khu dân cư, hoàn chỉnh với hạ tầng đô thị và nhu cầu phát triển của khu vực. Ngoài ra, việc điều chỉnh cũng sẽ khớp nối đồng bộ quy hoạch, hạ tầng đô thị khu vực, tránh hình thành đất xen kẹt. Đây cũng được coi là cơ sở pháp lý để nghiên cứu, lập dự án đầu tư theo quy định; làm cơ sở để các cấp chính quyền quản lý việc xây dựng theo quy hoạch.

Nguồn: dothi.net