Doanh nhân

.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức cuộc họp về dự thảo kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất, căn cứ vào lộ trình giảm khai thác theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND của UBND TP.

  • Khai thác than, dầu khí đều vượt kế hoạch đề ra
  • Tập trung kiểm tra nhóm tàu nguy cơ khai thác thủy sản trái phép cao

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Sawaco hoàn thành kế hoạch tổng thể giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất, lập kế hoạch chi tiết cho từng năm, tùy theo tình hình thực hiện thực tế sẽ điều chỉnh kế hoạch chi tiết từng năm và báo cáo các Sở, Ngành liên quan.

Đoàn viên thanh niên ngành nước ra quân vận động người dân sử dụng nước sạch, ngừng khai thác nước dưới đất

Phòng Kỹ thuật Công nghệ phối hợp với Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn và Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn rà soát, thống nhất số liệu và cách thuyết minh số liệu về sản lượng nước ngầm khai thác thể hiện trong Kế hoạch, ưu tiên trám lấp các giếng cần bàn giao cho địa phương. Dự kiến trong năm nay, Sawaco sẽ trám lấp một số giếng cấp nước thuộc địa bàn quận Tân Phú.

Theo Hạnh Nguyên/Người Lao động

Nguồn: netnews.vn