Thu ngân sách 5 thành phố trực thuộc Trung ương bằng 56,25% cả nước

.

Sáng 9/3, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo, đại biểu 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) tham dự hội nghị.

Thu ngân sách 5 thành phố trực thuộc Trung ương bằng 56,25% cả nước - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian qua, 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng đã có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…được các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều hình thức ngày càng đổi mới, đa dạng và phong phú; công tác thi đua, khen thưởng dần đi vào chiều sâu và có kết quả thiết thực hơn.

Trong năm 2017, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tình hình kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Cùng với thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 5 thành phố thuộc Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW tuy có những khó khăn nhất định nhưng đã có nhiều nỗ lực to lớn góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra năm 2017, góp phần quyết định vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước.

Thu ngân sách 5 thành phố trực thuộc Trung ương bằng 56,25% cả nước - ảnh 2 Tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt 621.048 tỷ đồng bằng 56,25% thu ngân sách cả nước, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ USD, bằng 26,47% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nổi bật là tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt 621.048 tỷ đồng bằng 56,25% thu ngân sách cả nước, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ USD, bằng 26,47% kim ngạch xuất khẩu của cả nước; tổng mức đầu tư trên địa bàn tăng cao hơn so với năm trước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, an ninh, chính trị, quốc phòng được giữ vững và khẳng định vị thế là những địa phương đầu tàu của cả nước.

Năm 2018, 5 thành phố đối diện với những khó khăn thách thức. Đó là sự thường xuyên quá tải và bất cập của cơ sở hạ tầng đô thị, thiên tai, dịch bệnh. Tình hình khu vực và quốc tế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Các vấn nạn về môi trường, vệ sinh ATTP, tai nạn giao thông, tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em còn nhiều thách thức, nhất là ở các đô thị lớn…đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 thành phố phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ra sức thi đua phấn đấu mới có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2018.

Tại hội nghị, 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Qua đó trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố mới; đồng thời đề ra nhiệm vụ, ký kết phấn đấu thực hiện tốt giao ước năm 2018 của 5 thành phố. Nguồn: toquoc.vn