Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg

.
Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.
Nguồn: vinanet.vn