Tìm nhà cung cấp đinh vít từ Việt Nam

.

Quý Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ trực tiếp với đối tác Séc hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Séc theo địa chỉ:

Vietnam Trade Office in Czech

Rasinovo nabrezi 38, 128 00 Praha 2

Czech republic

Tel: +420 607 926 666

E-mail: [email protected]

Thương vụ Việt Nam tại Czech

Nguồn: Vietnamexport.com.vn

Nguồn: vinanet.vn