HAGL Agrico mục tiêu lãi trước thuế 150 tỷ đồng trong năm 2018, giảm 66%

.

HAGL Agrico dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào 23/6/2018.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG), doanh thu thuần dự kiến đạt 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính.

hagl agrico dat muc tieu lai truoc thue 150 ty dong trong nam 2018 giam 66

Lợi nhuận trước thuế khoảng 150 tỷ đồng, giảm 66% so với năm thực hiện 2017. Công ty cũng dự kiến không chia cổ tức trong năm 2018.

Đối với mảng cao su, trong năm 2018 diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô và đóng góp doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.

Cây ăn trái: Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018, mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng, chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu.

Chuối: Dự kiến thu được 106.234 tấn, mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.

Thanh Long: Dự kiến thu được 27.166 tấn, mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.

Ớt: Dự kiến thu được 15.957 tấn, mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.

Xoài: Dự kiến thu được 1.700 tấn, mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng.

Mít: Dự kiến thu được 786 tấn, mang lại doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.

Ngành khác: bao gồm cung cấp dịch vụ, mua bán sản phẩm hàng hóa và bán căn hộ, mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư 2018, Công ty tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 7/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho nhà đầu tư khác.

Xem thêm Ngày 1/6 giao dịch không hưởng quyền mua hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi HAGL Agrico hagl agrico dat muc tieu lai truoc thue 150 ty dong trong nam 2018 giam 66 Ngày 1/6 giao dịch không hưởng quyền mua hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi HAGL Agrico Đẩy mạnh mảng trái cây và ớt, lợi nhuận HAGL Agrico tăng gấp đôi trong quý I hagl agrico dat muc tieu lai truoc thue 150 ty dong trong nam 2018 giam 66 Đẩy mạnh mảng trái cây và ớt, lợi nhuận HAGL Agrico tăng gấp đôi trong quý I HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0% hagl agrico dat muc tieu lai truoc thue 150 ty dong trong nam 2018 giam 66 HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0% HAGL Agrico lỗ 57 tỷ đồng quý IV, "mắc kẹt" nửa tỷ USD ở dự án cao su, cọ dầu hagl agrico dat muc tieu lai truoc thue 150 ty dong trong nam 2018 giam 66 HAGL Agrico lỗ 57 tỷ đồng quý IV, "mắc kẹt" nửa tỷ USD ở dự án cao su, cọ dầu

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn