TAC phấn đấu đạt doanh thu 5.100 tỷ đồng

.

Theo đó, năm 2017, TAC tiếp tục tập trung tái cấu trúc hệ thống, mô hình hoạt động, củng cố và mở rộng hệ thống kênh phân phối; Tái định vị thương hiệu “Dầu ăn Ngon số 1 Việt Nam” và xây dựng hình ảnh Tường An trẻ trung, năng động…     

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch của TAC cho biết: sau hơn một năm về một nhà với Kido, TAC đã có những thay đổi trong kinh doanh, với doanh thu tăng 9%, đạt 4.338 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm 2016. Đặc biệt, TAC đã điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2017 từ mức 16 lên 24%. Trong năm 2018, TAC tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng trưởng khi doanh thu dự kiến đạt 5.100 tỷ đồng…

Nguồn: baotintuc.vn