Vi phạm tại Dự án Khai Sơn Hill: Thanh tra Xây dựng Hà Nội “kín tiếng”

.
Vi phạm tại Dự án Khai Sơn Hill: Thanh tra Xây dựng Hà Nội “kín tiếng” Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn