Nhà ở xã hội AX2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm sử dụng sai mục đích tầng kỹ thuật?

.
Nhà ở xã hội AX2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm sử dụng sai mục đích tầng kỹ thuật? Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn