Liên ngành xây dựng, công an kiểm tra 17 chung cư vi phạm của Hà Nội

.
Liên ngành xây dựng, công an kiểm tra 17 chung cư vi phạm của Hà Nội Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn