Chủ đầu tư Dự án Tokyo Tower bị khách hàng tố lừa đảo

.
Chủ đầu tư Dự án Tokyo Tower bị khách hàng tố lừa đảo Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn