160 tòa nhà tái định cư ở Hà Nội "có vấn đề về phòng cháy"

.
160 tòa nhà tái định cư ở Hà Nội "có vấn đề về phòng cháy" Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn