Nhân sự mới Hà Nội

.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Cụ thể, tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bằng, sinh ngày 29/3/1972, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Công Bằng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

Tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm ông Chu Đình Năng, sinh ngày 13/6/1964, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Chu Đình Năng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

Theo VGP
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn